NIP klienta – co oznacza jego obecność na paragonie i kiedy okaże się ona kluczowa? 3 grudnia, 2019 4 stycznia, 2021 admin
Kasa fiskalna Fawag Lite Online

Przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż towarów i usług za pomocą urządzeń rejestrujących doskonale wiedzą, jak ważne jest poprawne wystawienie i wydanie nabywcy paragonu fiskalnego. To dokument potwierdzający prawidłowe, zgodne z prawem zrealizowanie transakcji. Ale taki fiskalny dowód sprzedaży potrafi pełnić różne funkcje. Zwłaszcza, jeśli na wydruku znajdzie się NIP klienta. A od 1 stycznia 2020 w pewnych sytuacjach umieszczenie na paragonie tego elementu stanie się wręcz niezbędne.

NIP nabywcy konieczny w przypadku faktury do paragonu

Nowelizacja ustawy o VAT w zasadniczej mierze miała istotny wpływ dla wejścia systemu fiskalizacji online. Dzięki temu mogły zaistnieć kasy i drukarki rejestrujące nowej generacji, które spełniają prawne i techniczne standardy zaawansowanego rozwiązania teleinformatycznego. Ale wspomniana nowelizacja nie ogranicza się jedynie do przepisów mówiących o zasadach funkcjonowania urządzeń fiskalnych łączących się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas. Akt prawny porusza szereg kwestii, również takich, które wejdą w życie później. Podobnie jest w przypadku kwestii wystawiania faktury do paragonu. Jakie ważne informacje muszą znać przedsiębiorcy w kontekście tego zagadnienia?

Wedle nowych regulacji prawnych, od 1 stycznia 2020 roku podatnik zyska możliwość wystawienia faktury do paragonu tylko i wyłącznie wtedy, jeśli na tym drugim – w jego części fiskalnej – będzie widniał Numer Identyfikacji Podatkowej klienta. Niedotrzymanie tego warunku stanie się równoznaczne ze złamaniem przepisów i może doprowadzić do przykrych konsekwencji finansowych. Jakich? W treści nowelizacji ustawy o VAT znajdziemy zapisy o możliwości ustalenia dla podatnika przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ono zaś może osiągnąć kwotę odpowiadającą 100% kwoty podatku widniejącej na wspomnianej fakturze.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęcie pracy z użyciem kas lub drukarek fiskalnych mają dopiero przed sobą, są w zdecydowanie lepszej sytuacji. Urządzenia przez nich nabywane będą standardowo wyposażone w funkcję umieszczania NIP-u klienta na paragonie. Pamiętajmy jednak, że kiedyś tak nie było, zaś wspomniana opcja zaliczała się do grupy dodatkowych, praktycznych rozwiązań, oferowanych przez konkretne modele. Co zatem, jeśli podatnik potrzebuje skorzystać z tej funkcji, jednak posiada urządzenie rejestrujące, które jej nie oferuje? W takich okolicznościach niestety będzie zmuszony nabyć nową technologię, wyposażoną w opisywane rozwiązanie. W innym wypadku wydruk paragonu z NIP-em nabywcy – a co za tym idzie, wystawienie faktury do paragonu – okaże się niemożliwe. Jeśli zaś podatnik nie ma pewności, czy obsługiwana przez niego technologia oferuje taką funkcję, zawsze może skorzystać z takich stron jak sprawdzkase.pl, by łatwo i szybko się o tym przekonać.

Nie tylko faktura do paragonu, czyli co jeszcze „potrafi” NIP nabywcy?

Warto przy tej okazji wspomnieć, że NIP nabywcy już od dawna może odgrywać istotną rolę w przypadku wystawianych paragonów. Choć nie każdy przedsiębiorca o tym wie lub pamięta – dzięki umieszczeniu tej informacji na fiskalnym dowodzie sprzedaży wydruk potrafi przyjąć inną rolę. Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, jeśli paragon w części fiskalnej zawiera NIP klienta, a przy tym opiewa na kwotę nie wyższą niż 450 złotych (w przeliczeniu: 100 euro), dokument może funkcjonować jako uproszczona faktura VAT. Pamiętajmy jednak, że to klient musi poprosić o umieszczeniu na wydruku tej informacji. Jeśli przedsiębiorca ma taką możliwość (jego urządzenie rejestrujące na to pozwala), staje się zobowiązany do wystawienia paragonu z NIP-em nabywcy. Natomiast sam z siebie (bez wyraźnej prośby ze strony klienta) nie musi drukować paragonów zawierających te dane. Oznacza to też, że jeśli przedsiębiorca nie planuje korzystania z funkcji umieszczania na takich dokumentach NIP-u klienta – nie ma on obowiązku wymiany urządzenia fiskalnego na takie, które posiada tę opcję.