Jak należy podejść do błędnie wystawionego paragonu? 27 stycznia, 2022 18 lipca, 2022 admin
Farex Pro 600 - kasa fiskalna online

Urządzenia rejestrujące zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poprawnie prowadzić dokładną dokumentację z ewidencji obrotu. Są jednak dwa „ale”. Po pierwsze – takie urządzenie finalnie obsługuje przedsiębiorca, czyli człowiek, który ma prawo się czasem pomylić. Po drugie – choć opisywana technologia sprzedaży służy prowadzeniu dokładnej dokumentacji, nie pozwala na korygowanie paragonów z oczywistym błędem. Jak zatem poradzić sobie w takiej sytuacji?

Paragon fiskalny – dokument o szczególnym znaczeniu

Bez względu na to, czy opiewa na symboliczną, czy też pokaźną kwotę – w każdej sytuacji paragon fiskalny pozostaje bardzo ważnym dokumentem. Wie o tym każdy przedsiębiorca, który korzysta z urządzenia rejestrującego sprzedaż. Poprawne wystawianie i wydawanie klientom paragonów przy zaewidencjonowaniu każdej transakcji to jeden z najważniejszych obowiązków. Dokument potwierdza bowiem zgodne z przepisami prowadzenie działalności oraz odprowadzanie należnych podatków. Ale dokument ten często jest ważny również dla samych konsumentów. To właśnie na jego podstawie klienci mogą zwykle skorzystać ze swoich praw do zwrotu bądź reklamacji. Przejrzystość dokumentacji, zastosowanie paragonu – wszystko to prowadzi do jednego, oczywistego wniosku. Wydruk musi być wystawiony prawidłowo, zawierać odpowiednie dane. Tymczasem zdarza się, że nawet na takim dokumencie znajdzie się błąd…

Paragon z oczywistą pomyłką – co trzeba z nim zrobić, a czego się nie da?

Urządzenie fiskalne – zarówno kasa, jak i drukarka – pozwala na automatyzację i dokładne rejestrowanie wielu procesów, związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży. Istnieją jednak sytuacje, w których każda taka technologia napotyka pewne ograniczenia. Przykład? Wystawienie błędnego paragonu. Nieważne w sumie, co stało się przyczyną takiego zajścia: niechciane wprowadzenie złych danych czy inna okoliczność. Wystawienie paragonu to operacja zapisywana w trwały sposób w pamięci urządzenia fiskalnego. Jednym słowem – tak zapisanych danych nie da się skorygować czy skasować. Ustawodawca przewidział możliwość zajścia takiej sytuacji, która – umówmy się – potrafi przydarzyć się każdemu i zawsze. Zatem w przepisach znajdziemy informacje dotyczące tzw. ewidencji błędnych paragonów. Czyli działań, które – choć może wykraczają nieco poza „infrastrukturę urządzenia fiskalnego” – trzeba przedsięwziąć w momencie wystawienia wspomnianego dokumentu z oczywistą pomyłką.

Prowadzenie ewidencji błędnych paragonów, czyli…

Przedsiębiorca, któremu zdarza się wystawiać błędne paragony, musi ująć je w odrębnej ewidencji – to jasny warunek, wynikający z funkcjonujących przepisów. Na czym jednak ona polega? W skrócie mówiąc, na sporządzaniu wpisów, odnoszących się do poszczególnych tego typu sytuacji. Każda taka notatka musi zawierać odpowiednie dane. Powinno więc znaleźć się w niej miejsce np. na generalny opis zdarzenia, a także na kwotę brutto z dokonanej transakcji oraz na odnoszącą się do niej kwotę podatku VAT. Oprócz tego, wpis musi zawierać dołączony, błędnie wystawiony paragon. Co ciekawe, przedsiębiorca ma pełną dowolność, jeśli chodzi o gromadzenie tego typu dokumentacji. Łatwo się domyślić, że utrzymanie jej w porządku będzie sprzyjać podatnikowi – czy to w kwestii ujęcia takich zajść w księdze przychodów i rozchodów, czy też w przypadku prośby o wgląd do tej ewidencji ze strony organów skarbowych. Niemniej, czy w tym celu przedsiębiorca wykorzysta osobny zeszyt, segregator lub jakąś teczkę – zależy wyłącznie od niego.