Prawidłowe wykonywanie raportów fiskalnych 22 maja, 2017 13 kwietnia, 2017 admin
Raporty fiskalne - dobowe i miesięczne

Korzystanie z kasy rejestrującej zazwyczaj kojarzy się z wystawaniem oraz wydawaniem paragonów fiskalnych. To niewątpliwie podstawowa czynność, która towarzyszy prowadzeniu ewidencji sprzedaży. Nie można jednak zapominać o tym, że stosowanie urządzenia fiskalnego wiąże się także z innymi obowiązkami. Do codziennych zadań podatnika należy m.in. wykonywanie raportów dobowych. A to nie jedyny rodzaj zestawienia, których trzeba obowiązkowo realizować.

Dane dotyczące obrotu i kwot podatku

Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że obok paragonów, to właśnie raporty fiskalne są najważniejszymi dokumentami emitowanymi przez kasę rejestrującą. A już w szczególności mają one znaczenie z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jest tak, gdyż raporty fiskalne zawierają dane kumulacyjne o obrocie oraz kwotach podatku. Co więcej, informacje na poszczególnych zestawieniach są zapisywane z właściwymi stawkami VAT. W związku z tym, głównym celem realizowania tych dokumentów jest uzyskanie danych dotyczących kwoty sprzedaży brutto. Z podziałem na różne stawki opodatkowania VAT i kwoty należnego VAT.

Raporty dobowe i miesięczne

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, właściciel kasy rejestrującej musi wykonywać 2 rodzaje raportów fiskalnych – zestawienia dobowe oraz miesięczne. Warto omówić każdy z tych dokumentów osobno.

Raport dobowy należy zrealizować po zamknięciu sprzedaży w danym dniu. Dopuszczalne jest wydrukowanie tego dokumentu następnego dnia, jednak najpóźniej przed ponownym rozpoczęciem handlu (np. rano, przed obsłużeniem pierwszego klienta indywidualnego). Podkreślmy jeszcze, że niezgodne z przepisami jest zrealizowanie raportu dobowego zawierającego informacje o sprzedaży z 2 różnych dat. Z drugiej strony, dokumentu nie trzeba drukować w sytuacji, gdy przez cały dzień nie zarejestrowano na kasie żadnej transakcji. Raport o zerowej wartości nie będzie miał bowiem wpływu na prowadzoną księgowość oraz ustalanie należnych kwot podatku.

Drugim typem zestawienia jest to, które podatnik musi zrealizować po zakończeniu miesiąca. W tym przypadku przepisy również dają przedsiębiorcy jasne wytyczne. A mówią one, że raport tego typu należy wykonać najpóźniej do 25. dnia kolejnego miesiąca. Gdyby okazało się, że podatnik przez cały miesiąc nie zarejestruje żadnej sprzedaży na kasie fiskalnej, zrealizowanie zestawienia można pominąć (podobnie jak przy raporcie dobowym o zerowej wartości).