Na czym polega fiskalizacja kasy lub drukarki? 21 października, 2016 16 listopada, 2016 admin

Przedsiębiorcy często zdają sobie sprawę z faktu, że sam zakup kasy lub drukarki nie jest wystarczający do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży oraz wystawiania paragonów fiskalnych. Nie każdy podatnik wie jednak, na czym konkretnie polegają kolejne kroki wdrożenia urządzenia w firmie. Dlatego w dzisiejszym wpisie omówimy szczegółowo jeden z istotnych etapów zainstalowania kasy – fiskalizację.

Ogólnie o procedurze fiskalizacji

Każda nowa kasa i drukarka fiskalna działa początkowo w trybie szkoleniowym. Z urządzenia można wtedy korzystać np. w celu opanowania jego podstawowych funkcji. Jeżeli jednak chcemy wystawiać paragony fiskalne i prowadzić ewidencję obrotu, kasa powinna zostać wprowadzona w tryb fiskalny.

Warto pamiętać, że mowa tutaj o czynności jednorazowej, która polega na synchronizacji modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną. Ponadto, przed wykonaniem fiskalizacji podatnik powinien zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o liczbie kas oraz miejscach ich zainstalowania. Zgłoszenie tego typu musi trafić do US najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia rejestracji obrotu. W późniejszym czasie, właśnie na podstawie tego zawiadomienia przyznawana jest refundacja części wydatku na kasę lub drukarkę (ulga przysługuje przy zakupie pierwszego urządzenia fiskalnego).

Kto może zafiskalizować urządzenie?

Zadaniem podatnika jest dopilnowanie tego, aby kasa bądź drukarka została wprowadzona w tryb fiskalny we właściwym terminie. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca może samodzielnie przeprowadzić tę procedurę. Fiskalizację zawsze wykonuje serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia (nadawane przez producenta danego urządzenia). Najczęściej będzie to po prostu pracownik firmy, w której podatnik kupi swój model kasy lub drukarki rejestrującej. Natomiast sama fiskalizacja polega m.in. na trwałym zapisaniu NIP-u przedsiębiorcy w module fiskalnym. Informacji tej nie można zmodyfikować w trakcie stosowania urządzenia. Da się jedynie wymienić cały moduł fiskalny.

A po wprowadzeniu w tryb fiskalny…

Należy poinformować o całej procedurze naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnik ma 7 dni na złożenie stosownego zawiadomienia – licząc od daty wykonania fiskalizacji. Następnie właściciel urządzenia otrzyma od US numer ewidencyjny, który trzeba nanieść na obudowę kasy lub drukarki w trwały sposób, w widocznym miejscu na obudowie.