Nowelizacja ustawy o VAT dopiero w 2019 roku? 4 grudnia, 2018 14 grudnia, 2018 admin
Co z nowelizacją ustawy o VAT

Ten temat zdominował wiele serwisów internetowych, które zajmują się m.in. tematyką przepisów fiskalnych oraz technologii sprzedaży. Z informacji udostępnionych przez Novitus, czyli jednego z producentów urządzeń rejestrujących, wynika bowiem, że do przyjęcia tzw. ustawy o kasach online dojdzie prawdopodobnie dopiero w 2019 roku. A to z pewnością zmieni część istotnych regulacji, m.in. terminy obowiązkowej wymiany dotychczasowych technologii sprzedaży.

Informacje nie są oficjalne, ale…

Już na wstępie zaznaczmy, że nie chodzi tu o oficjalny komunikat ze strony Ministerstwa Finansów czy Rządu. Informacje na temat opóźnień w pracach nad nowelizacją ustawy VAT wydają się jednak rzetelne. Na swojej stronie Novitus powołał się bowiem na spotkanie w siedzibie MF, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele producentów technologii sprzedaży oraz dyrektor Departamentu Podatków od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. To właśnie wtedy członkowie zarządu KIGEiT (Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji) mieli usłyszeć, że nie ma szans na przyjęcie tzw. ustawy o kasach online jeszcze w 2018 roku. Nie zajmie się nią ani Komisja Finansów Publicznych, ani Sejm.

Nowe terminy wymiany kas fiskalnych?

Wymiana kas fiskalnych w Polsce miała przebiegać zgodnie z odgórnie ustalonym harmonogramem. W pierwszej kolejności obowiązek zainstalowania urządzeń online miał wystąpić m.in. w warsztatach samochodowych i punktach wulkanizacji – już od 1 stycznia 2019 roku. Skoro jednak nie przyjęto jeszcze nowelizacji ustawy o VAT i na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle do tego dojdzie, zapewne skończy się na przesunięciu dotychczasowych terminów. Na stronie Novitus pojawiła się nawet przewidywana data rozpoczęcia procesu wymiany kas fiskalnych – 1 lipca 2019. Dotrzymanie tego terminu będzie jednak uzależnione od przebiegu prac sejmowych.

Co z dwurolkowymi urządzeniami i tzw. ustawową ulgą?

Terminy wymiany kas fiskalnych to nie jedyna niewiadoma… W znowelizowanej ustawie o VAT miał się również pojawić zakaz instalowania urządzeń rejestrujących z papierową kopią paragonów. Zgodnie z ostatnim projektem omawianych przepisów, takie modele miały być fiskalizowane wyłącznie do końca 2018 roku. Nowelizacja nie weszła jednak w życie, więc przynajmniej teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet po 1 stycznia 2019 roku kupować i instalować dwurolkowe kasy fiskalne.

Podobnie jest zresztą z ulgą za pierwsze urządzenie rejestrujące… Refundacja wynosząca nawet 700 zł miała przysługiwać wyłącznie przy zakupie kas fiskalnych online (także przy obowiązkowej wymianie „starego” modelu). Ale skoro nie weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, przez najbliższy czas będą jeszcze obowiązywały dotychczasowe zasady.