Kasy online i zmiany w uldze za pierwsze urządzenie fiskalne 19 października, 2018 22 października, 2018 admin
Ulga za zakup kasy fiskalnej online

Obecnie każdy przedsiębiorca, który wdraża w swojej firmie pierwszą kasę rejestrującą, może skorzystać z ustawowej ulgi. Taka refundacja wynosi do 90% kwoty zapłaconej za urządzenie, jednak nie więcej niż 700 zł. Co więcej, wspomniana ulga jest regulowana zarówno przez ustawę o podatku od towarów i usług, jak i odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów. Niedługo jednak zmienią się przepisy w sprawie jej przyznawania. A wszystko za sprawą nowelizacji przywołanej przed chwilą ustawy VAT.

Do 700 zł zwrotu za urządzenie rejestrujące…

Maksymalna kwota ulgi, czyli nawet do 700 zł, przysługuje zarówno płatnikom VAT, jak i przedsiębiorcom zwolnionym z wspomnianego podatku lub świadczącym wyłącznie usługi zwolnione. Aby skorzystać z refundacji części wydatku na technologię sprzedaży, należy prawidłowo zainstalować pierwszą kasę fiskalną. To z kolei wiążę się z przestrzeganiem obowiązujących w Polsce przepisów. Przedsiębiorca musi m.in. zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o tym, że będzie korzystać z urządzenia rejestrującego. I trzeba to zrobić w odpowiednim terminie (minimum jeden dzień przed zafiskalizowaniem kasy).

Wszystkie informacje na temat prawidłowego wdrożenia urządzenia rejestrującego w firmie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Sama ulga również jest zdefiniowana w przepisach, m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ale w przyszłości tylko za kasy online

Wspomniana we wstępie nowelizacja ustawy VAT miała wejść w życie na początku października 2018 roku. Wiadomo już, że ten termin nie został zachowany i będą pewne opóźnienia w publikacji nowych przepisów. Nic jednak nie wskazuje na to, że ustawodawca z nich zrezygnuje. Wręcz przeciwnie… W nowych regulacjach prawnych pojawi się bowiem wiele zapisów dotyczących kas fiskalnych online. Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowe będą przepisy dotyczące obowiązkowej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących oraz ulgi za zakup pierwszej technologii sprzedaży.

Po pierwsze, zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji ustawy VAT, w przyszłości refundacja kosztów ma przysługiwać wyłącznie w przypadku kas rejestrujących online. Podatnicy kupujący innego rodzaju urządzenia nie otrzymają żadnego odliczenia. Po drugie, z ulgi będzie można skorzystać nie tylko przy zakupie pierwszej kasy, ale też przy obowiązkowej wymianie technologii sprzedaży. Warto bowiem przypomnieć, że ustawa VAT zobliguje część podatników (wybrane grupy) do wcześniejszego wdrożenia urządzeń fiskalnych online. Tacy przedsiębiorcy również będą mogli otrzymać do 700 zł zwrotu.