Terminy obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na online uległy zmianie! 24 sierpnia, 2020 22 lutego, 2021 admin
Farex Pro 300 - nieduża kasa fiskalna online

Korzystanie z urządzeń rejestrujących komunikujących się przez internet z CRK nie stanowi bezwzględnego obowiązku w przypadku wszystkich przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Ale z drugiej strony istnieją konkretne branże objęte obowiązkiem wcześniejszego wdrożenia kas fiskalnych nowej generacji. Działalności reprezentujące wspomniane grupy zawodowe zostały zobligowane do rozpoczęcia pracy z modelami online w określonych terminach. Jednak z uwagi na szczególne okoliczności w kraju i za granicą, terminy te uległy zmianie. Jak wyglądają aktualne przepisy w tej sprawie?

Wybrane branże z obowiązkiem przejścia na online

Od dawna mówiło się o szykowanym, zaawansowanym systemie teleinformatycznym, który zrewolucjonizuje obrót gospodarczy i branżę fiskalną na skalę ogólnokrajową. Kiedy więc wreszcie zaistniał – za sprawą odpowiednich, ważnych regulacji prawnych – szybko pojawiło się pytanie, kto i kiedy musi zacząć korzystać z kas rejestrujących online. Okazało się jednak, że mimo nowoczesności opisywanego rozwiązania, charakter jego wprowadzania jest nie tyle rewolucyjny, co ewolucyjny. Nie wszyscy przedsiębiorcy bowiem zostali zobowiązani do pracy z urządzeniami rejestrującymi, komunikującymi się z CRK. Inna sprawa, że powszechne wprowadzenie systemu online w tak szybkim tempie mogłoby okazać się problematyczne. W zamian ustawodawca postawił na stopniowe wdrażanie tego rozwiązania oraz zachęcenie do przejścia na kasy online za sprawą konkretnych regulacji prawnych (np. przyznawania ulgi z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego w sytuacji nabycia wyłącznie modelu nowej generacji).

Określenie „nie wszyscy przedsiębiorcy” sugeruje jednak, że część podatników musi zastosować się do nowego obowiązku. W istocie bowiem treść nowelizacji ustawy o VAT mówi konkretnie o tym, jakie działalności – oraz w jakich terminach – muszą zainstalować technologie sprzedaży nowej generacji. Ten proces został podzielony na trzy etapy. Każdy z nich dotyczy określonej grupy branż, które w danym czasie powinny rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kas online. I tak w pierwszym etapie znalazły się działalności związane z motoryzacją – np. punkty wulkanizacyjne lub sprzedaży paliw dla pojazdów silnikowych oraz warsztaty samochodowe. One miały przystąpić do pracy z urządzeniami fiskalnymi online najpóźniej 1 stycznia 2020 roku. Kolejny etap objął przedsiębiorstwa gastronomiczne, hotelarskie oraz zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych materiałów opałowych. W nich wspomniane technologie musiałyby funkcjonować od 1 lipca 2020 roku. W trzeciej, ostatniej grupie znalazły się placówki medyczne, prawnicze i budowlane, salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne czy też punkty poprawy kondycji fizycznej (w zakresie wstępu do takich obiektów), czyli np. kluby fitness. Tam ewidencja obrotu przy udziale kas online musi zacząć się ostatecznie 1 stycznia 2021 roku. Dziś już jednak wiadomo, że ten plan nie powiedzie się w pełni – a to dlatego, że zaistniałe, poważne okoliczności wymusiły zmianę wcześniej założonych ustaleń.

Nowe terminy obowiązkowej instalacji kas online dla branż z 2 i 3 etapu

Początkowa faza opracowanego planu poszła zgodnie z oczekiwaniami. Przedsiębiorstwa szeroko związane z branżą motoryzacyjną instalowały urządzenia fiskalne online zgodnie ze wskazaną wyżej datą graniczną. Później jednak doszło do poważnych zmian na skalą światową, przez co również dotknęły one nasz kraj. Chodzi o rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, która stała się zagrożeniem i zmusiła władze wielu państw – w tym nasze – do wprowadzenia różnych obostrzeń. Ograniczenia te uderzyły w całą gospodarkę, w różne jej sektory. Wiele branż, takich jak właśnie hotelarska czy gastronomiczna, odczuło to bardzo negatywnie – zwłaszcza, jeśli stało się konieczne całkowite zaprzestanie działalności na dłuższy okres czasu.

W związku z dotkliwymi stratami biznesowymi i finansowymi ustawodawca – na drodze dodatkowego Rozporządzenia – postanowił o przesunięciu terminu obowiązkowego przejścia z dawnych urządzeń rejestrujących na modele online dla działalności uwzględnionych w 2 etapie. Siłą rzeczy, data graniczna w przypadku branż związanych z 3 etapem także uległa zmianie. Generalnie chodzi o dodatkowe pół roku na tę operację. Ściślej mówiąc, działalności gastronomiczne (także sezonowe), hotelarskie i zajmujące się sprzedażą materiałów opałowych muszą rozpocząć pracę z urządzeniami fiskalnymi online najpóźniej 1 stycznia 2021 roku. Natomiast branża medyczna, budowlana, prawnicza, fryzjerska i kosmetyczna oraz związana z poprawą kondycji fizycznej mają czas do końca czerwca 2021 roku na wymianę dotychczasowych technologii sprzedaży na kasy rejestrujące łączące się z CRK.