Kasy fiskalne online i ich dodatkowa funkcjonalność 11 czerwca, 2018 11 czerwca, 2018 admin
Kasy fiskalne online i ich funkcjonalność

Ich zadaniem będzie nie tylko uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, ale także wprowadzenie sporych innowacji w krajowym obrocie gospodarczym oraz sposobie obsługi klientów. Kasy fiskalne online, bo oczywiście o nich mowa, będą jednak do tego potrzebowały dodatkowych rozwiązań technologicznych. Co więcej, pojawienie się takich urządzeń rejestrujących wymusi m.in. stworzenie Centralnego Repozytorium Kas.

Cyfrowe paragony fiskalne dla klientów

E-paragony fiskalne z kas rejestrujących nie są nowym pomysłem. O wprowadzeniu takich dokumentów mówiło się już od dawna. Do tej pory brakowało jednak urządzeń, które pozwoliłyby na zgodne z przepisami realizowanie oraz przesyłanie cyfrowych paragonów. Ta sytuacja zmieni się po premierach pierwszych kas fiskalnych online. Kluczową funkcjonalnością wspomnianych modeli będzie bowiem wystawianie omawianych dowodów sprzedaży także w formie elektronicznej. Na czym ma to polegać? Tak jak dotychczas, kasy online zapewnią drukowanie papierowych dokumentów, w tym paragonów fiskalnych. Jeżeli jednak klient o to poprosi, użytkownik urządzenia nowego typu będzie mógł również zrealizować dowód sprzedaży w formie cyfrowej. Następnie takie e-paragon, za pośrednictwem zabezpieczonego systemu, trafi na adres e-mail wskazany przez nabywcę.

Komunikacja kas online z CRK

Do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego przyczyni się przede wszystkim współpraca urządzeń fiskalnych online z Centralnym Repozytorium Kas. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, w ramach takiego połączenia modele nowego typu będą przesyłały dużo informacji do CRK. Transmitowane dane mają dotyczyć zarówno prowadzonej ewidencji, czyli sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy online, jak i innych operacji, m.in. wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. W rezultacie, za pośrednictwem CRK urzędnicy skarbowi będą mogli znacznie skuteczniej kontrolować polskich podatników. Nowoczesne narzędzie informatyczne pozwoli bowiem nie tylko na gromadzenie, ale także na analizowanie danych. Co więcej, wdrożenie Centralnego Repozytorium Kas z pewnością zmniejszy liczbę przypadkowych kontroli podatkowych, które są obecnie przeprowadzane przez uprawnione do tego organy.

Większe znaczenie płatności elektronicznych

Obecnie w polskim obrocie gospodarczym dominują jeszcze płatności gotówkowe. Ustawodawcy zależy zaś na tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat zdecydowanie zmienić tę sytuację. A pomogą w tym także nowe funkcje kas fiskalnych. Okazuje się, że w przypadku omawianych tu urządzeń rejestrujących dojdzie do ustandaryzowania współpracy z terminalami do kart płatniczych. W rezultacie, każda kasa online zaoferuje wymianę danych z wspomnianą technologią peryferyjną. Jak wiadomo, obecnie jedynie do wybranych urządzeń fiskalnych można bezpośrednio podłączyć terminale płatnicze. Ujednolicenie interfejsów i protokołów komunikacyjnych w kasach rejestrujących online pozwoli jednak na wprowadzenie tak istotnej zmiany. Natomiast samo promowanie obrotu bezgotówkowego przyczyni się też do oszczędności w budżecie państwa. Zarządzanie papierowymi banknotami i bilonem stanowi po prostu większe obciążenie dla finansów publicznych.